Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie Przydomowe

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Od 2010 roku zajmujemy się projektowaniem, produkcją, sprzedażą, montażem i serwisem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz urządzeń zbiorczych do 10 000 RLM. Służymy pomocą w zakresie doboru urządzeń, montażu, instrukcji eksploatacji. Pomagamy inwestorom w przypadku zainteresowania uzyskaniem kredytu na zakup i montaż urządzenia. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do zgłoszenia inwestycji do właściwego samorządu terytorialnego. Gwarantujemy bezawaryjną, bezzapachową pracę urządzenia, niskie koszty eksploatacji, satysfakcję z posiadania urządzenia przyjaznego dla środowiska.

Każdy obiekt mieszkalny lub użyteczności publicznej musi mieć rozwiązany problem odprowadzenia ścieków. W większych skupiskach ludności, gdzie funkcjonuje rozwinięta infrastruktura, ścieki z wewnętrznych instalacji płyną do zbiorowej kanalizacji miejskiej lub gminnej. Odmienne rozwiązania stosuje się w przypadku zabudowy rozproszonej: małego osiedla, na peryferiach miasta, zabudowy zagrodowej, kolonijnej, leśniczówek, pensjonatów i hoteli położonych w odosobnieniu. Jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia kanalizacji sanitarnej, istnieją do wyboru dwa rozwiązania: gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, tzw. szambach lub oczyszczanie ich we własnym zakresie. Ponieważ szamba mają określoną pojemność, ich użytkowanie wiąże się z dużymi kosztami wielokrotnego wywożenia nieczystości (kalkulator opłacalności). Budowa przydomowej (przyzagrodowej) oczyszczalni ścieków, czyli oczyszczalni obsługującej do 50 mieszkańców (tj. o przepustowości do około 5 m3 ścieku na dobę), wiąże się z określonymi kosztami, lecz jej eksploatacja jest o wiele tańsza.
Zarówno pod względem konstrukcji, szczegółów technologii jak i ceny dostępne na rynku przydomowe oczyszczalnie ścieków bardzo się różnią od siebie. Instalacje mogą być proste w budowie, jak i wykorzystujące bardziej skomplikowane urządzenia. Dlatego ważne jest aby decyzja o wyborze konkretnej technologii (typu) była przemyślana i dostosowana do naszych potrzeb, możliwości finansowych i technicznych.


Jak działa przydomowa oczyszczalnia?

Oczyszczanie mechaniczne

Podlegają mu ciała nierozpuszczalne, czyli zanieczyszczenia zawieszone w wodzie. Wykorzystywane są tu procesy cedzenia, filtrowania, osiadania (sedymentacji) i wznoszenia (flotacji). W trakcie pierwszego etapu oczyszczania usuwa się ze ścieków substancje nie rozpuszczone w wodzie: większe ciała stałe, tzw. skratki; cząstki ziemiste, piasek, zawiesiny opadające, tj. osady wstępne; zawiesiny flotujące, tj. oleje i tłuszcze. Następnie poddawane są one procesowi fermentacji. Prawidłowo wykonany i eksploatowany osadnik gnilny pozwala na usunięcie do 80% zawiesin i do 40% zanieczyszczeń organicznych.

Oczyszczanie biologiczne

Usuwamy ze ścieków pozostałe, rozpuszczone w wodzie, substancje organiczne. Wykorzystujemy naturalne procesy tlenowego, biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń. Do tego celu wykorzystywane są mikroorganizmy (zwierzęce i roślinne), głównie bakterie, dla których zawartość ścieków stanowi pokarm. Proces oczyszczania w warunkach tlenowych polega na zatrzymaniu przez powierzchnię mikroorganizmów zanieczyszczeń organicznych, rozpuszczonych lub koloidalnych, zawartych w ściekach. Mikroorganizmy te mogą występować jako skupisko w postaci błony biologicznej lub osadu czynnego. Część zatrzymanych ze ścieków zanieczyszczeń jest utleniana, w wyniku czego powstaje woda i dwutlenek węgla, pozostała część jest asymilowana i wykorzystywana do przyrostu żywej masy mikroorganizmów. Następnie część lub całość zsyntetyzowanej substancji żywej ulega autooksydacji. Biologiczne oczyszczanie ścieków odbywa się przy udziale enzymów wydzielonych przez mikroorganizmy biorące czynny udział w procesie oczyszczania. Podczas biologicznego oczyszczania ścieków rozkładowi ulega 45-80% zanieczyszczeń organicznych. Pozostała ilość substancji organicznych, organicznych postaci błony biologicznej ze złóż lub osadu czynnego, dostaje się do osadników wtórnych a następnie przerabiana jest jako osad.

W zależności od wykorzystywanej technologii oczyszczania ścieków przydomowe oczyszczalnie ścieków możemy podzielić na
– oczyszczalnie drenażowe – z drenażem tradycyjnym lub pakietami drenarskimi
– oczyszczalnie biologiczne – z wykorzystaniem technologii osadu czynnego, osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego, Sekwencyjny Biologiczny Reaktor (SBR).