Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?