Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie Przydomowe

Typy przydomowych oczyszczalni ścieków

OCZYSZCZALNIE (OSADNIKI GNILNE)
z drenażem rozsączającym

Drenażowa oczyszczalnia ścieków jest najprostszym rodzajem oczyszczalni. Ścieki odpływające z budynku trafiają do osadnika gnilnego. W szczególnych przypadkach (kuchnie, stołówki, pensjonaty) przed osadnikiem znajduje się separator tłuszczów. Po wstępnym podczyszczeniu ścieki są równomiernie rozprowadzane do poszczególnych nitek drenażowych za pomocą studzienki rozdzielającej . Następnie ścieki są rozsączane do gruntu , gdzie następuje doczyszczanie tlenowe.

Schemat dzialania osadnika gnilnego Rys. Schemat działania osadnika gnilnego

W zależności od typu drenażu dreny mogą łączyć studzienką zbiorczą której zadaniem jest napowietrzanie wszystkich drenów lub zakończone są rurą wznoszącą zakończoną kominkiem wentylacyjnym. Zamiast rur drenażowych mogą być zastosowane tunele rozsączające lub komory rozsączające. Są to rozwiązania nieco droższe, jednak w określonych przypadkach (niewielka powierzchnia działki) jedyne możliwe do zastosowania


OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE
z wykorzystaniem osadu czynnego

Zasada działania systemu.
Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych w przydomowej oczyszczalni ścieków zachodzi w trzech komorach zbiornika:

1

Pierwsza komora to osadnik wstępny, do którego wpadają ścieki surowe. Odbywa się w nim wstępne oczyszczanie ścieków zachodzące w wyniku procesu sedymentacji części stałych zanieczyszczeń i flotacji – substancje lekkie unoszą się na powierzchni tworząc kożuch.

2

Druga komora pełni rolę reaktora biologicznego. Wzrost bakterii możliwy jest dzięki dostarczaniu tlenu przez umieszczony przy dnie komory dyfuzor wytwarzający pęcherzyki powietrza. Wytworzona flora bakteryjna oczyszcza wodę – redukuje poziomy BZT5, CHZT, zawiesiny oraz związków amoniaku. Dyfuzor zasilany jest przez dmuchawę powietrza umieszczoną w skrzynce elektrycznej w pobliżu zbiornika lub przylegającym budynku np. garażu.

3

Trzecia komora to osadnik wtórny, w którym ścieki zostają oczyszczone z pozostałych drobnych ciał stałych poprzez ich opadanie na dno komory. W efekcie następuje dalsza redukcja zawartości zawiesiny. Ścieki oczyszczone i sklarowane opuszczają oczyszczalnię. Oprócz tego w osadniku wtórnym ma miejsce recyrkulacja osadu z dna komory i ciągły transport do osadnika wstępnego w celu ponownego rozkładu.

1. Rura dopływowa 2. Komora osadnika wstępnego 3. Komora reaktora biologicznego 4. Dyfuzor powietrzny 5. Komora osadnika wtórnego 7. Rura odpływowa 8. Rewizja 9. Pokrywa


OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE
z wykorzystaniem technologii osadu czynnego
i zanurzonego złoża biologicznego

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.


SEKWENCYJNY BIOLOGICZNY REAKTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.